Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie.

 

Bol vynikajúcim priekopníkom elektrotechniky, a to jej najnovšieho odvetvia – rádiotechniky. Narodil sa 17. februára 1864 v Jabríkovej (dnešný Tajov) pri Banskej Bystrici v maloroľníckej rodine, ktorá mu určila kňazské povolanie, hoci ho ťahalo k technike. Pre svoje pokrokové zmýšľanie bol v nemilosti cirkevných úradov, a preto privítal možnosť odísť roku 1896 do vysťahovaleckej slovenskej baníckej obce Wilkes-Barre v Pensylvánii (USA) tam si zriadil na fare laboratórium a vo voľných chvíľach sa zaoberal rodiacou sa bezdrôtovou telegrafiou. V rokoch 1903-1910 prihlásil na patentovanie dvanásť rozličných vynálezov a zdokonalení v rádiotelegrafii. Vypracoval vlastnú pôvodnú sústavu pre praktické použitie bezdrôtovej telegrafie, ako napríklad takzvaný Tón-systém, v ktorom namiesto Morseových značiek používal tóny rozličných výšok. V roku 1906 založili vo Philadelphii spoločnosť „Universal Aether Co“ na praktické využitie Murgašových vynálezov. S jej pomocou si vybudoval moderné laboratórium a postavil vysielaciu a prijímaciu stanicu šesťdesiatmetrovými stožiarmi a pre antény vo Wilkes-Barre a v Scrantone. Svoj vynález predviedol na verejnej skúške, pri ktorej sa mu podarilo vysielať a zachytiť bezdrôtové signály zo vzdialenosti asi 35 kilometrov. Po tomto prvom triumfe však víchrica vážne poškodila obidva stožiare, spoločnosť sa čoskoro rozpadla a Murgašove nádeje na praktické využitie vynálezov sa rozplynuli. Čoskoro vypukla prvá svetová vojna a americká vláda zakázala pokračovať v rádiotelegrafických pokusoch. Murgaš zomrel vo Wilkes-Barre 11.mája 1929. Americká tlačová United Press vydala po jeho smrti správu: „Rev. Jozef Murgaš bol známou osobnosťou , mal zvláštne zásluhy o rádiovú telegrafiu. Postavil vo Wilkes-Barre iskrovú stanicu ešte skôr, ako G. Marconi úplne prepracoval svoj vynález.“

 

Rozdiel od Marconiho systému prenosu telegrafických správ.

Vo svojom výskume sa sústredil najmä na výsledky Marconiho experimentov, v ktorých objavil vážne nedostatky. Marconiho systém, založený na Morseovej abecede zloženej z čiarok a bodiek, považoval za príliš pomalý, keďže na odvysielanie čiarky bol potrebný pomerne dlhý čas. Murgaš preto navrhol svoj vlastný systém a konštrukciu prijímacích a vysielacích zariadení, v ktorých sa signály odlišovali už nie svojou dĺžkou, ale frekvenciou. Tak vznikol Murgašov Ton - System, ktorý používal na vysielanie dve frekvencie, pričom bodku nahradil vyšším tónom a čiarku nižším.

 

Patenty Jozefa Murgaša:

759 825 „Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu“

759 826 „Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou“

848 675 „Vlnomer“

848 676 „Elektrický transformátor“

860 051 „Podzemná bezdrôtová telegrafia“

876 383 „Zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn“

915 993 „Bezdrôtová telegrafia“

917 103 „Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov“

917 104 „Detektor magnetických vĺn“

930 780 „Magnetický detektor“

1 001 975 „Prístroj na výrobu elektrických oscilácií“

1 196 969 „Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií zo striedavého prúdu“

9 726 „Vylepšený vynález 1 196 969 reg. v USA“ (udelený v Anglicku v roku 1907)

l 034 739 „Navijak na rybársky prút“

spolutvorca dvoch vynálezov z oblasti oblúkových lámp

 

Anténa vo vo Wilkes-Barre

Patentová listina na prístroj bezdrôtovej telegrafie