Jozef Petzval – priekopník vo fotografii

 

Bol vynikajúcim matematikom a fyzikom, založil slávu Voigtänderovej optiky, ktorá sa stala základom modernej fotografie.
Narodil sa 6. januára 1807 v Spišskej Belej v rodine kantora. Študoval na gymnáziu v Levoči, Košiciach, od roku 1826 filozofiu na Peštianskej univerzite a pokračoval na tamojšom Institutum geometricum, kde získal roku 1828 diplom inžiniera. Ako dvadsaťosemročného ho menovali za zástupujúceho profesora matematiky, mechaniky a geometrie na univerzite v Pešti. Roku 1837 ho povolali na viedenskú univerzitu prednášať matematiku. Vo vtedajšom Rakúsko – Uhorsku to bola výnimočná pocta. Vo Viedni sa usadil v tichom prostredí na Kahlenbergu, kde si zriadil mechanickú dielňu a fotografický ateliér. Podrobne preštudoval vynález Francúza L. M. Daguerra, ktorý roku 1838 zostrojil objektív a zachytil vzniknutý obraz na chemicky preparovanej kovovej doske. Tak vlastne položil základ fotografie. Daguerrov postup – tzv. dagerotypia – bol však veľmi zdĺhavý a únavný, lebo jeho objektív mal veľmi malú svetelnosť a expozičný čas bol päť- šesť minút i viac. To znamenalo, že sa portrétovaný dovtedy nesmel ani pohnúť. Petzval si zaumienil zdokonaliť dagerotypiu a vďaka jeho mimoriadne veľkým matematickým schopnostiam sa mu to aj podarilo. Roku 1840 vypočítal a skonštruoval anastigmatický objektív so šesťnásťkrát väčšou svetelnosťou, akú mal Daguerrov objektív, a skrátil tak niekoľkominútové expozície na sekundové. Petzvalov vysokosvetelný trojšošovkový fotoobjektív využil podnikavý viedenský optik F. Voigtländer, ktorý ho začal sériovo vyrábať bez súhlasu nášho priekopníka. Vyvážal tieto objektívy aj do cudziny a na parížskej výstave zaň získal striebornú medailu. Petzval zdokonalil aj ďalekohľad a označujú ho za vynálezcu divadelného ďalekohľadu. Bol členom viedenskej akadémie vied, Jednoty českých matematikov a vyznamenali ho platinovou medailou Charla Chevaliera. Zomrel zabudnutý vo Viedni 17. septembra 1891. Až po rokoch mu odhalili na ústrednom viedenskom cintoríne dôstojný pomník s nápisom: „Jeho meno nevymizne z pamäti, dokiaľ budú fotografie tešiť ľudské oči...“

Petzvalov objektív

Lom svetla pri priechode jeho objektívom

Fotokamera s krajinárskym objektívom