Štefan Banič – vynálezca padáku

 

 

Medzi vynálezcov padáka patrí aj náš rodák, ktorého busta tróni pred halou letiska v Bratislave – Ivánke. Narodil sa 23.novembra 1870 v Neštichu pri Trnave (dnes časť Smoleníc). Túžba po väčšej skyve chleba ho vyhnala roku 1907 do Ameriky. Tam hrdlačil na poliach i v bani a nakoniec sa usadil v pennsylvánskom meste Greenville, kde našiel miesto v strojárskej továrni. V tom čase vzrušovali Ameriku i celý svet krkolomné lety prvých lietadiel. Banič nebol sám, koho znepokojovali osudy letcov, lebo havárie sa množili. Veľa vedcov a technikov si lámalo hlavu nad problémom bezpečných padákov. Roku 1911 dal si patentovať torbový padák ruský vynálezca G. J. Koteľnikov. Jeho padáky boli známe pod skratkou RK-1 a prvých sedemdesiat kusov vyrobili roku 1914. V tom čase v Spojených štátoch amerických uznali aj slovenskému rodákovi Štefanovi Baničovi vynález  zdokonaleného leteckého padáka. Keby sa o tom nebola zachovala americká patentová listina č. 1108484 z 25. augusta 1914 sotva by dnes u nás niekto vedel, že tento skromný Slovák zasiahol do dejín svetového letectva.

Baničov padák mal podobu zloženého dáždnika a letec ho mal pripevnený okolo hrudníka. Padák sa otváral pomocou zvláštneho zariadenia v jeho osi. Na vtedajšiu technickú úroveň to bol vynález veľmi dômyselný a spoľahlivý, lebo mal aj zariadenie na pohybovanie nosnou plochou, čo umožňovalo letcovi doplávať vzduchom nad miesto vhodné na pristátie. Baničove padáky vraj používali americkí letci v prvej svetovej vojne.

Roku 1917 sa Banič vrátil do svojej rodnej obce, kde neskôr objavil jaskyňu Driny. Zomrel 2. januára 1941 v rodisku.

 

Padák

Zaujímal sa o letectvo a v roku 1913 zostrojil prvý použiteľný padák na princípe dáždnika, ktorý sa otváral sústavou niekoľkých pružín. Padák mal vyriešený problém tzv. plávania vo vzduchu a upevňoval pomocou popruhov na telo letca v hrudnej časti pod ramenami. Princípom bola teleskopická konštrukcia dáždnikového typu, ktorá niesla tkanivové krytie. Dňa 3. júna 1914 Š. Banič osobne vyskúšal padák pred zástupcami Patentového úradu letectva USA, zoskočil vo Washingtone zo strechy 15-poschodovej budovy. Potom nasledovali ďalšie zoskoky aj z lietadla. 25. augusta 1914 vydal Americký patentový úrad vo Washingtone patent na Baničov padák pod číslom 1 108 484. Patentový spis obsahuje presný popis konštrukcie a jej nákresovú dokumentáciu. Svoj patentovaný vynález predložil zástupcom letectva USA. Americká armáda ho odkúpila. Bol čestným členom letectva USA.

 

Patentové listiny na padák