Tajchy

Historické plány

Brennerštôlnianska vodná nádrž

Pôdorys a nárys Brennerštôlnianskej vodnej nádrže so zobrazením i ciferným vyjadrením zväčšenia vodnej hladiny a objemu vody po zvýšení hrádze.

František Marko, koniec 18. stor.

Horný Hodrušský tajch

Plán zvýšenia hrádze Horného Hodrušského tajchu. Pôdoris a rez.

Ján N. Rappensperger koniec 18. stor.

Belianska vodná nádrž

Vodná nádrž ťažiarenstva štôlne Michal a situačný plán prívodu jej vôd k plánovaným novým stupám štôlne Juraj.

Ján Göllner, r. 1821

Richňavské vodné nádrže

Pôdorys a profil Richňavských vodných nádrží spolu s priečnou hrádzou vybudovanou v r. 1746.

Samuel Mikovíni

Richňavské vodné nádrže

Pôdorys a profil Richňavských vodných nádrží s projektom novej vodnej štôlne, ktorá mala odvádzať vodu z týchto nádrží cez vodnú nádrž Bakomi na šachtu Königsegg.

Rok 1756.

Vodná nádrž Počúvadlo

Pôdorys a profil vodnej nádrže Počúvadlo so zvýraznením úrovne hladiny nevyužiteľnej vody.

František Frendll v'Königshulden 70. roky 18. stor.

Vodná nádrź pri "prádle"

Pôdorys a profil vodnej nádrže pri "prádle" rudy na Siglisbergu (dnes Štiavnické Bane).

Jozef Hueber, r.1778

Veľká Vindšachtská vodná nádrž

Pôdorys a profil Veľkej Vindšachtskej vodnej nádrže so zobrazením i výpočtom zväčšenia vodnej hladiny i objemu vody po predpokladanom zvýšení hrádze.

Kopíroval Ján v'Lenhenthall, r. 1788

Vodná Nádrž Bakomi

Zobrazenie osadenia nových železných rúr do zariadenia "mnícha" v hrádzi vodnej nádrže Bakomi počas jej opravy v r. 1789 - 1791.

Kopíroval v'Angerstein, r. 1792

Móderštôlnianska vodná nádrž

Pôdorys a profil Móderštôlnianskej vodnej nádrže a priľahlých kutacích polí ťažiarstva štôlne Móder.

Jozef Nittman r. 1790.

Horná a Dolná Hodrušská vodná nádrž

Horná a Dolná Hodrušská vodná nádrž na pláne nových kutacích polí z deväťdesiatych rokov 18. storočia.

Kopíroval P.Fischer.

Vodná nádrž Rozgrund

Plán vodnej nádrže Rozgrund s výpočtom zväčšenia objemu vody pri predpokladanom zvýšení hrádze o 1 siahu.

Jozef Lill, koniec 18. stor.